SUN YANG 660×2500 (80)

รหัสสินค้า 27619

ชื่อ : SUN YANG 660×2500 (80)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
SUN YANG 660×2500 (80)

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1202 คน

- ยี่ห้อ SUN YANG 600 x  2500 (80)

- สวิง 600

- ยาว 2.5 เมตร

- รูเพราหัวเครื่อง 80 มิล

- ถอดคอม้าได้

- ยี่ห้อ SUN YANG 600 x  2500 (80)

- สวิง 600

- ยาว 2.5 เมตร

- รูเพราหัวเครื่อง 80 มิล

- ถอดคอม้าได้