ที.เอ.เอ. ทูลส์แอนด์แมชชีน บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

เครื่องกลึงมือ 2 รุ่น700×1000 รูเพลา80